Hospitalsstøj er skadeligt for patienterne

Hospitalsstøj er skadeligt for patienterne

De fleste danskere stifter ad flere omgange bekendtskab med både privathospitaler og de såkaldte supersygehuse. Et besøg på et sygehus er naturligvis aldrig sjovt, da det typisk indikerer, at der er noget kropsligt galt med en, som man gerne ville have være foruden. Man bør derfor gøre det, der kan gøres, for at ens besøg på hospitalet bliver så komfortabelt, som det kan være. En af de ting, der kan ændres, er niveauet af larm og generel støj på hospitalet omkring en.

Der kan være flere grunde til, at det støjer på hospitalet. En af de primære grunde er, at der løbende er sket nedskæringer i sundhedsvæsnet, så der i dag er mindre sundhedspersonale per patient og flere patienter per stue. Når der således er klemt flere patienter ind på mindre områder, skaber det mere støj omkring de berørte arealer. Der er flere besøg i de enkelte hospitalsstuer – både af sundhedsfagligt personale og gæster – og der er flere maskiner, der bipper og larmer.

Nedskæringer kommer derfor ikke gratis og det sker på bekostning af noget andet. Især når man tager i betragtning, at flere undersøgelser viser, at indlagte patienter kommer sig hurtigere, når der er ro omkring dem.

Støj på hospitaler

Det er blevet mere travlt på hospitalsgangene og patientstrømmen er øget, med årene. Niveauet af støj på hospitaler og afdelingerne hørende til, er blevet målt i forhold til støjniveauet. Undersøgelserne har tydeligt vist, højere db på hospitaler over de seneste 20 år, og her er tale om mange påvirkende faktorer netop dette. Blandet andet har øget indbyggertal haft stor betydning, flere typer af sygdomme, medfulgt af flere læger og sygeplejersker farende på gangenge, patientbesøgere og ikke mindst flere apparater og udstyr, er de mest mærkværdige grunde til høj niveau af støj på hospitaler.

Hvad kan du så i disse tilfælde gøre, for at reducerer støjniveauet? Det er her små overvejelser kan skabe store forskelle. Patientbesøg på hospitaler er et faktorene der er med til at øge støj. At holde patientbesøgende så korte og stille som muligt, vil være med til, at reducere støjniveauet.

Derudover kan hospitaler efterspørge udstyr, med lavt støjniveau, hospitalsarbejdere kan gøre hinanden opmærksomme på lydgenerne de måske selv skaber, samt forbedring af akustikken med så lav efterklangstid som muligt.

admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *